This project is cofounded by the Life project number: LIFE18 ENV/SI/000673.
SI | EN | ES

hidaqua-logo-header.jpg

Life-logo
LOGO_MOP_SLO_Q.jpg

brackish_ss_990.jpg

PRIČAKOVANI REZULTATI

• Popolnoma operativen prototip za čiščenje industrijske odpadne vode, somornice in deževnice do kvalitete demineralizirane vode  (24 m3/dan).

• 8.000 m3/leto vode iz alternativnih virov (50% potreb tovarne HIDRIA).

• 8.000 m3/leto prihranjene pitne vode iz naravnih virov. 

• 4.000 m3/leto prečiščene, reciklirane industrijske odpadne vode  (BPK vrednosti vode 20.000 mg O2/L).

• 0,5 tone soli iz ZLD sistema.

• 1 tona gradbenih kompozitov iz recikliranje odpadkov 

• 5 pisem namer za ponovitev dobre prakse, prikazane v LIFE HIDAQUA.