This project is cofounded by the Life project number: LIFE18 ENV/SI/000673.
SI | EN | ES

hidaqua-logo-header.jpg

Life-logo
LOGO_MOP_SLO_Q.jpg

sea_ss_990.jpg

O programu Life  

Program LIFE se je začel leta 1992 in je sofinanciralže na tisoče projektov na področju varstva okolja tako v EU kakor tudi v tretjih državah.

 

Trenutni program LIFE ima štiri cilje: 

  1. Pomagati pri prehodu na učinkovito gospodarjenje z viri, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo, izboljšati kakovost okolja in ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti; 
  2. Izboljšati razvoj, izvajanje in izvrševanje okoljske in podnebne politike ter zakonodaje EU kakor tudi spodbujanje vključevanja okoljskih in podnebnih ciljev v druge politike in prakse; 
  3. Podpirati boljše upravljanje z okoljem  ter podnebnimi vplivi na vseh ravneh, vključno z boljšo udeležbo lokalne družbe, nevladnih organizacij in drugih akterjev; 
  4. Podpirati izvajanje sedmega okoljskega akcijskega načrta. 

 

Novi program LIFE pokriva naslednja področja: 

  • Narava in biotska raznovrstnost,
  • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja,
  • Blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, 
  • Prehod na čiste vire energij.