This project is cofounded by the Life project number: LIFE18 ENV/SI/000673.
SI | EN | ES

hidaqua-logo-header.jpg

Life-logo
LOGO_MOP_SLO_Q.jpg

ultrafiltration_SS_blue_990_v2.jpg

CILJI

Glavni cilj projekta LIFE HIDAQUA je razvoj in integracija trajnostnega koncepta ravnanja z vodnimi viri v industriji z veliko porabo pitne vode, kot je avtomobilska industrija z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz industrije (s čimer se ohranja kakovost naravnih vodnih teles) in z izkoriščanjem alternativnih vodnih virov (s čimer se ohranja količina naravnih virov pitne vode).

Ostali cilji:

• Izdelava naprednega sistem čiščenja vode, ki bo hkrati omogočal recikliranje industrijske odpadne vode in izkoriščanje vode iz alternativnih virov (somornica in meteorna voda). Uporabljene bodo tehnologije elektrodialize, filtracija z recikliranimi membranami iz reverzne osmoze ter napredno odločevalsko orodje za trajnostno upravljanje s sistemom čiščenja.

• Vpeljane bodo “Zero-Liquid-Discharge” in “Zero-Waste” tehnologije in pristopi, ki bodo omogočili recikliranje vseh odpadkov iz procesa čiščenja vode. 

• Posebno orodje "Decision-Making-Tool" za določitev najbolj optimalnih parametrov za čiščenje voda.

• Vzpostaljen bo načrt izvedljivosti za prenos najboljših praks v EU.

• Za vzpostavitev aktivne mreže različnih zainteresiranih deležnikov bo v okviru projekta organizirana informacijska mreža imenovana “Water Innovation Hub”.