This project is cofounded by the Life project number: LIFE18 ENV/SI/000673.
SI | EN | ES

hidaqua-logo-header.jpg

Life-logo
LOGO_MOP_SLO_Q.jpg

 28. 6. -29. 6. 2022
Ogled izdelave prototipa LIFE Hidaqua in obisk EURECAT

 

V zadnjih 30 letih se je intenziteta sušnih obdobij v Evropi drastično povečala. Po najnovejših podatkih European Drought Observatory se s pomanjkanjem vode trenutno spopadajo številne srednje in severnoevropske države ter skoraj celotno območje Mediterana. Slovenskemu primorju, ki je že odvisno od uvoza vode iz Hrvaške Istre, grozi zmanjšanje dobave vode porabnikom, kar pa bo imelo negativne posledice za gospodarstvo, še posebno za podjetja, ki pri svoji proizvodnji porabijo večje količine vode in bodo primorana omejiti ali celo ustaviti svoje dejavnosti.

Projekt LIFE HIDAQUA, ponuja celostne trajnostne rešitve za blaženje posledic pomanjkanja vode z zagotavljanjem zadostnih količin vode za potrebe industrije z izkoriščanjem alternativnih virov vode –  industrijske odpadne vode, somornice in deževnice.

V mednarodnem konzorciju partnerjev iz Slovenije (ZAG, HIDRIA, IJS, Geologija Idrija) in Španije (raziskovalni inštitut EURECAT, projektantsko podjetje HIDROQUIMIA) smo v okviru projekta razvili napreden prototipni sistem, v katerem bo sočasno potekalo čiščenje vode iz treh alternativnih virov, do kvalitete, ki je potrebna pri proizvodnih procesih podjetja HIDRIA. S tem bo podjetje pokrilo več kot tretjino potreb po vodi in preprečilo morebitne ustavitve proizvodnje zaradi pomanjkanja vode. Prototip bo omogočal čiščenje celotne količine industrijske odpadne vode, ki nastaja v koprskih poslovnih enotah podjetja HIDRIA, s čimer se bo zmanjšala obremenitev centralne čistilne naprave v Kopru in preprečile emisije težko razgradljivih onesnažil v okolje, kar je pomembno z vidika ohranjanja dobrega ekološkega in kemičnega stanja Jadranskega morja.

Prototipni sistem za čiščenje vode je v ključni fazi izdelave, zato smo si partnerji projekta 28. junija pri proizvajalcu, katalonskem podjetju Protecmed, ogledali napredek pri izdelavi in preučili vse podrobnosti posameznih komponent sistema. Sistem bo na lokaciji podjetja HDRIA v Kopru nameščen predvidoma jeseni 2022. Nato bo sledilo obdobje optimizacije delovanja mehanskih komponent in procesa čiščenja, podjetje pa bo vodo s pomočjo prototipnega sistema lahko pričelo pridobivati predvidoma še pred poletjem 2023.

Dne 29. 6. smo se sestali s partnerji iz katalonskega inštituta EURECAT – The Technology Centre of Catalonia, ki je eden izmed največjih raziskovalno-razvojnih inštitutov v Španiji in združuje številne tehnološke centre ter raziskovalne laboratorije, ki delujejo na temo raziskav materialov in ter trajnostnih pristopov in tehnologij. V okviru srečanja smo si ogledali laboratorije in nekatere napredne prototipne sisteme za čiščenje vode in recikliranje odpadkov, ki jih razvija inštitut. Prav tako smo začrtali tudi možne usmeritve za nadaljnje bolj poglobljeno sodelovanje in prijavo novih projektov.

 

IMG_20220628_185136.jpgIMG_20220629_104109.jpgIMG_20220629_120435.jpgIMG_20220629_121839.jpgIMG_20220629_115732-01.jpeg