This project is cofounded by the Life project number: LIFE18 ENV/SI/000673.
SI | EN | ES

hidaqua-logo-header.jpg

Life-logo
LOGO_MOP_SLO_Q.jpg

Srečanje LIFE projektov na področju čiščenja odpadnih voda

Datum: 29. - 30. 1. 2020

Kraj: Barcelona, Španija

Udeleženka: Sara Seršen 

V Barceloni je 29. in 30. januarja 2020 potekala konferenca z naslovom "Making Water Fit for LIFE - LIFE Waste-water Treatment Platform Meeting", ki so jo organizirali EASME, Neemo LIFE monitoring team in inštitut CETAQUA.

Namen dogodka je bil povezati različne deležnike, ki delujejo na področju čiščenja odpadne vode in njene ponovne uporabe. Poseben poudarek je bil na povezovanju političnih odločevalcev, raziskovalcev, predstavnikov evropskih inštitucij v okviru DG Environment ter uporabnikov in razvijalcev tehnologij na področju čiščenja komunalne odpadne vode in recikliranja odpadkov iz čiščenja vode. Informacije iz predstavitev  in iz delavnic na konferenci pa bodo neposredno pripomogle k prenovi evropske direktive o čiščenju komunalne odpadne vode in k oblikovanju smernic novega sedemletnega programa financiranja projektov v okviru mehanizma LIFE.

Udeleženci konference smo si v okviru terenske predstavitve ogledali komunalno čistilno napravo Baix Llobregat s kapaciteto več kot 2 milijona  PE, ki je bila v okvir več LIFE projektov nadgrajena s tercirarnim in drugimi naprednimi sistemi čiščenja za namen ponovne uporabe komunalne odpadne vode v industriji, kmetijstvu, vzdrževanje naravnih habitatov - mokrišč in ponovno polnjenje podzemnega vodonosnika.

 

Gallery