This project is cofounded by the Life project number: LIFE18 ENV/SI/000673.
SI | EN | ES

hidaqua-logo-header.jpg

Life-logo
LOGO_MOP_SLO_Q.jpg

Laboratorijski testi industrijske odpadne vode

Španski kolegi iz Eurecata izvajajo laboratorijske teste za čiščenje industrijske odpadne vode od podjetja HIDRIA, ki ključni dobavitelj v evropski avtomobilski industriji. Opravljenih je bilo več JAR in DAF testov, ki so že pokazali nekaj želenih rezultatov. Ti testi simulirajo procese koagulacije/flokulacije (JAR test) in flotacijo z raztopljenim zrakom (DAF) v čistilnih napravah. Na ta način se določi optimalna količina induciranih kemikalij za čiščenje in pravilni pogoji delovanja, da se izboljša delovanje naprave.

 

Gallery